Nếu bạn rơi khỏi máy bay ở một độ cao nhất định và đáp xuống một cái gối hơi cực to thì bạn có sống không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

mình không biết máy bay mà bạn nói ở đây thuộc loại máy bay nào, nhưng mình sẽ tạm tính với trường hợp máy bay thương mại chuyên chỡ khách đi há!
 máy bay này thường bay ở độ cao từ 9000m trở lên (cao hơn cả đỉnh Everest: 8848m) và độ cao lý tưởng là từ 10000m- 12800m, nếu con người roi từ độ cao này mà không có vật gì che chắn thì sẽ lập tức bị áp suất khí quyển ép chết, khó có trường hợp sống xót, mà giả sự có thể an toàn rơi xuống đất với một cái gối hơi cực tò thì phải coi cái gối đó to và dày cỡ nào bởi lực tiếp đất với một người rơi ở độ cao đó rất lớn. Tuy với điều kiện sống xót hiếm hoi là thế nhưng cũng có người toàn mạng khi rơi từ độ cao này bạn có thể tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn.

Trả lời
mình không biết máy bay mà bạn nói ở đây thuộc loại máy bay nào, nhưng mình sẽ tạm tính với trường hợp máy bay thương mại chuyên chỡ khách đi há!
 máy bay này thường bay ở độ cao từ 9000m trở lên (cao hơn cả đỉnh Everest: 8848m) và độ cao lý tưởng là từ 10000m- 12800m, nếu con người roi từ độ cao này mà không có vật gì che chắn thì sẽ lập tức bị áp suất khí quyển ép chết, khó có trường hợp sống xót, mà giả sự có thể an toàn rơi xuống đất với một cái gối hơi cực tò thì phải coi cái gối đó to và dày cỡ nào bởi lực tiếp đất với một người rơi ở độ cao đó rất lớn. Tuy với điều kiện sống xót hiếm hoi là thế nhưng cũng có người toàn mạng khi rơi từ độ cao này bạn có thể tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn.

mình nghĩ là tùy thuộc và độ cao khi rơi và độ nẩy của cái gối. Nếu độ cao vừa phải thì sẽ sống. Phương pháp giống như khi cứu hộ đám cháy ở tầng cao đó. Còn nếu bạn đen thì....