Nếu các anh rủ con gái đi chơi và không chủ động đến đón thì chỉ xác định là tình đồng chí với cô gái đó thôi phải không ạ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Nếu mà nhà cách nhau xa quá thì cũng không nhất thiết phải đến đón đâu bạn ạ, bắt người khác đi 20km đón mình đi chơi đôi khi là làm tội họ ý. Nếu nhà xa thì có thể thống nhất gặp nhau ở chỗ hẹn là được.

Trả lời

Nếu mà nhà cách nhau xa quá thì cũng không nhất thiết phải đến đón đâu bạn ạ, bắt người khác đi 20km đón mình đi chơi đôi khi là làm tội họ ý. Nếu nhà xa thì có thể thống nhất gặp nhau ở chỗ hẹn là được.