Vì sao đôi khi chúng ta có hiện tượng "đom đóm mắt"?

  1. Sức khoẻ

Mọi người có ai đã từng bị hiện tượng "đom đóm mắt" chưa?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Đom đóm mắt là một biểu hiện bình thường trong quá trình mắt làm việc. Mắt không ngừng hoạt động trong bóng tối mà chúng tạo ra những tín hiệu bên trong rất yếu bắt chước ánh sáng. Những tín hiệu này liên tục được tạo ra bởi các tế bào ở đáy mắt. Những đường cong và sóng chúng ta nhìn thấy được tạo ra từ những thay đổi trong hoạt động của các tế bào này. Các đốm màu xuất hiện bởi vì các tế bào trong mắt phát hiện ánh sáng cũng cho thấy hoạt động này. Các tín hiệu này được truyền tới não, và não xử lý hoạt động ngẫu nhiên này. Bộ não không biết được những tín hiệu này được tạo ra bởi ánh sáng thực, vì thế chúng ta cho rằng mình đang nhìn thấy những ánh sáng và hình thù nhiều màu sắc không có thật. Nó giống như một dạng ảo ảnh vậy.

Trả lời

Đom đóm mắt là một biểu hiện bình thường trong quá trình mắt làm việc. Mắt không ngừng hoạt động trong bóng tối mà chúng tạo ra những tín hiệu bên trong rất yếu bắt chước ánh sáng. Những tín hiệu này liên tục được tạo ra bởi các tế bào ở đáy mắt. Những đường cong và sóng chúng ta nhìn thấy được tạo ra từ những thay đổi trong hoạt động của các tế bào này. Các đốm màu xuất hiện bởi vì các tế bào trong mắt phát hiện ánh sáng cũng cho thấy hoạt động này. Các tín hiệu này được truyền tới não, và não xử lý hoạt động ngẫu nhiên này. Bộ não không biết được những tín hiệu này được tạo ra bởi ánh sáng thực, vì thế chúng ta cho rằng mình đang nhìn thấy những ánh sáng và hình thù nhiều màu sắc không có thật. Nó giống như một dạng ảo ảnh vậy.