Nêu cảm nghĩ của em về môn học chuyên ngành tại khoa Việt Nam học & Tiếng Việt?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khi học môn Các dân tộc Việt Nam, tôi đã được tìm hiểu văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc và có chuyến đi thực tế tại Bảo tàng dân tộc học vô cùng ý nghĩa. Bên cạnh đó, với kiến thức của bộ môn không chỉ giúp ta thêm hiểu được những người đồng bào dân tộc mà còn giúp tôi nhận thức được việc chúng ta ngày càng đánh mất đi bản sắc dân tộc vốn có và hiện nay vẫn còn những định kiến phân biệt về dân tộc vùng miền tại đất nước ta. Môn học cũng là cơ sở để nhiều bạn thực hiện những nghiên cứu khoa học nhằm tìm hiểu sâu về các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Trả lời
Khi học môn Các dân tộc Việt Nam, tôi đã được tìm hiểu văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc và có chuyến đi thực tế tại Bảo tàng dân tộc học vô cùng ý nghĩa. Bên cạnh đó, với kiến thức của bộ môn không chỉ giúp ta thêm hiểu được những người đồng bào dân tộc mà còn giúp tôi nhận thức được việc chúng ta ngày càng đánh mất đi bản sắc dân tộc vốn có và hiện nay vẫn còn những định kiến phân biệt về dân tộc vùng miền tại đất nước ta. Môn học cũng là cơ sở để nhiều bạn thực hiện những nghiên cứu khoa học nhằm tìm hiểu sâu về các dân tộc thiểu số Việt Nam.