Nếu đọc báo về thông tin thế giới thì bạn thường chú ý những vấn đề gì?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

Hiện tại mình quan tâm đến Covid và vaccine ngoài ra thì mình đọc tổng quan chung chung về những biến động xảy ra trên thế giới để nắm bắt được tình hình. Có khá nhiều tin về thời sự, quân sự, chính trị.

Trả lời

Hiện tại mình quan tâm đến Covid và vaccine ngoài ra thì mình đọc tổng quan chung chung về những biến động xảy ra trên thế giới để nắm bắt được tình hình. Có khá nhiều tin về thời sự, quân sự, chính trị.

Covid là nhiều nhất, nhưng đa phần là về xã hội và kinh tế