Nếu không đi làm nữa, bạn sẽ kinh doanh cái gì?

  1. Hướng nghiệp

Không biết bây giờ kinh doanh gì để sớm giàu nhỉ :v

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Mình luôn ấp ủ mở một local brand quần áo với phong cách riêng của mình, có sự đầu tư chỉn chu chứ không đại trà như các local brand hiện nay đều theo công thức là chỉ cần 1 cái áo + in tên thương hiệu = nửa triệu VNĐ :) quá đắt và phung phí thời gian, không có sự đầu tư chất xám để xứng với giá tiền. Ngoài ra thì nhiều local brand rất nổi tiếng vẫn ăn cắp hình ảnh, logo trên mạng rồi in vào quần áo thế là xong :)

Trả lời

Mình luôn ấp ủ mở một local brand quần áo với phong cách riêng của mình, có sự đầu tư chỉn chu chứ không đại trà như các local brand hiện nay đều theo công thức là chỉ cần 1 cái áo + in tên thương hiệu = nửa triệu VNĐ :) quá đắt và phung phí thời gian, không có sự đầu tư chất xám để xứng với giá tiền. Ngoài ra thì nhiều local brand rất nổi tiếng vẫn ăn cắp hình ảnh, logo trên mạng rồi in vào quần áo thế là xong :)

Kinh doanh quần áo online hoặc bạn có thể đầu tư chứng khoán, bất động sản.