nếu không yêu một người thì có nên quen người đó không.??

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

k yêu vẫn quen được sao bn?
Trả lời
k yêu vẫn quen được sao bn?
Có thể quen để mình dc kb với bạn đó k nhất thiết phải dẫn den ty😋