Nêu nét tương đồng về các thể loại thuộc văn học dân gian?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Câu hỏi được gộp với Vai trò của giáo viên trong hoạt động vui chơi của trẻ mầm non?

Đối với vui chơi thì giáo viên vừa là quản lý vừa là quản trò của trẻ.

Cô giáo có thể để trẻ tự chơi nhưng chỉ sau khi hướng dẫn trẻ chơi cơ bản. Rồi sau đó là việc kiểm tra, để ý nhằm can thiệp kịp thời khi trẻ có những hành động vượt quá khuôn khổ.

Trả lời

Đối với vui chơi thì giáo viên vừa là quản lý vừa là quản trò của trẻ.

Cô giáo có thể để trẻ tự chơi nhưng chỉ sau khi hướng dẫn trẻ chơi cơ bản. Rồi sau đó là việc kiểm tra, để ý nhằm can thiệp kịp thời khi trẻ có những hành động vượt quá khuôn khổ.

Các thể loại văn học dân gian giống nhau ở cách thức sáng tạo (là những sáng tạo tập thể) và ở phương thức lưu truyền (truyền miệng). Về cơ bản các tác phẩm văn học dân gian ở các thể loại khác nhau đều quan tâm phản ánh những nội dung liên quan đến đời sống, tâm tư, tình cảm của cộng đồng (chủ yếu là của tầng lớp bình dân trong xã hội).