thế nào là nước sạch?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

nước ko chứa chất gây hại cho con người
Trả lời
nước ko chứa chất gây hại cho con người