Nếu như bạn và bạn của bạn cùng thích một người thì sao?

  1. Tình yêu

Mình chưa rơi vào tình huống này, nhưng nếu lỡ một ngày các bạn như thế, thì các bạn sẽ phải xử sự như thế nào để hợp lý nhất?

Từ khóa: 

tình yêu

Nếu người đó chưa phải là bồ của bạn mình.

Thì mình sẽ nói cho nó biết rằng mình cũng thích người đó. Để khỏi bị nói là "đâm sau lưng".

Còn nếu người đó đã là bồ của bạn mình rồi.

Thì mình sẽ không nói gì cả, lẳng lặng cố gắng quăng tình cảm đó vào sọt rác.Trả lời

Nếu người đó chưa phải là bồ của bạn mình.

Thì mình sẽ nói cho nó biết rằng mình cũng thích người đó. Để khỏi bị nói là "đâm sau lưng".

Còn nếu người đó đã là bồ của bạn mình rồi.

Thì mình sẽ không nói gì cả, lẳng lặng cố gắng quăng tình cảm đó vào sọt rác.