Nếu xảy ra đau bụng mắc ỉa thì nhịn ỉa tối đa được bao nhiêu phút?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Khoa học

Ví dụ cái ông kiến trúc sư Nguyễn Thành Phương cứ nằng nặc đòi đi ỉa. Thời gian trong video là 14 phút 30 giây nhưng mình nghĩ lâu hơn. Do vậy thắc mắc của mình là nếu đau bụng mắc ỉa xảy ra thì nhịn được bao nhiêu phút?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

khoa học