Ngày 2: Xây dựng hệ thống Recommendation sử dụng ML và AI.?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Tôi vẫn rất hào hứng về nhiệm vụ một tháng của mình.

Sau ngày thứ nhất, tôi nhận thấy rằng sự thiếu hiểu biết là điều tồi tệ nhất.

Hãy quên điều đó đi, luôn tìm tòi và hãy tiếp tục học tập!

“I am still learning.”
 — Michelangelo, at age 87

Thời gian để tập luyện của ngày hôm nay là bao nhiêu?

Tôi đã giành 1 giờ để tập luyện hôm nay.

Bạn sẽ làm gì để thực hành trong này hôm nay?

Thực sự tôi không có lịch trình kỹ lưỡng cho ngày hôm nay. Tôi giành thời gian để làm một số việc: cài đặt python, cài đặt PyCharm IDE và chủ yếu là xem lại code từ khóa học day 1: Machine Learning & AI Foundations: Recommendations (58 phút 7 giây).

Tìm sự trợ giúp của người khác.

Trong khi xem lướt qua một cách tổng quan cấp cao về cách hệ thống recommendation sẽ được xây dựng, tôi nhận ra mình gặp một trở ngại lớn. Tôi đã liên hệ với một số đồng nghiệp và hỏi về những ý kiến của họ, điều này đã giúp tôi làm sáng tỏ một số những khúc mắc của mình về ML - tôi cảm thấy thực sự thú vị khi tiếp cận với nó.

Nhìn chung về những gì mà tôi đã làm.

Sau khi nhận được những ý kiến từ những đồng nghiệp, dưới đây là sơ đồ minh họa những gì tôi thực sự cần để hoàn thành nhiệm vụ trong tháng của mình:


Đó là bản tổng quan chung về những gì tôi nghĩ đến lúc này - và điều này có thể thay đổi khi tôi hiểu rõ hơn về những gì tôi đang làm.

Tôi đang tập hợp những khái niệm về cách thức hoạt đồng một luồng của hệ thống. Tôi cũng ky vọng nó có thể giải thích cho bạn khi bạn bắt đầu học ML. Tôi sẽ rất hân hạnh khi chia sẽ được cho bạn những gì tôi đã làm. Chúng ta sẽ nói chuyện lại sớm vào Day 3 nhé. Hãy đảm bảo bạn vẫn tiếp tục học!.

Tham khảo:
M
edium - Building a Recommendation System Using Machine Learning (ML) and Artificial Intelligence (AI)


Từ khóa: 

trí tuệ nhân tạo