[Ngày này năm xưa] Ngày sinh Martin Luther King: Người tranh đấu cho các quyền bình đẳng ở Mỹ?

  1. Lịch sử

Ngày 15/01 chính là kỷ niệm ngày sinh của Tiến sĩ Martin Luther King Jr, người tranh đấu cho các quyền bình đẳng ở Mỹ, Và ông cũng là công dân Hoa Kỳ đầu tiên và duy nhất tuy chưa từng là nguyên thủ quốc gia, nhưng được vinh danh ngày sinh bằng một ngày lễ toàn quốc.

Cũng ngày này năm 2009 là lễ Tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống da đen đầu tiên, Barack Obama, sự kiện này đã được nhiều người xem là kết cục hoàn hảo cho Phong trào Dân quyền mà mục sư King đã ngã xuống vì nó.

Trong suốt cuộc đời gắn với các phong trào, hoạt động dành quyền bình đẳng, thúc đẩy dân quyền trong ôn hòa của Martin Luther King, với bạn đâu là các hoạt động nổi bật và tạo nên làn sóng đấu tranh dành nhân quyền mạnh mẽ nhất mà ông đã ảnh hưởng đến thế giới?

Từ khóa: 

ngày này năm xưa

,

martin luther king

,

lịch sử