Ngày thần tài bắt đầu từ lúc nào?

  1. Văn hóa

Nhớ tầm chục năm trước không có khái niệm gì về ngày này cả mà mấy năm gần đây ai cũng ồ ạt đi mua vàng ngày thần tài :)) Từ bao giờ vậy nhỉ?
Từ khóa: 

văn hóa

Là ngày bắt nguồn từ những người mê tín, học theo thương gia người Tàu, rồi sau đó lan rộng ra, hình thành cái gọi là "văn hóa". Mình tra google thì có tờ báo nói là ngày này du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20.

Trả lời

Là ngày bắt nguồn từ những người mê tín, học theo thương gia người Tàu, rồi sau đó lan rộng ra, hình thành cái gọi là "văn hóa". Mình tra google thì có tờ báo nói là ngày này du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20.