Nghiên cứu mô hình chất lượng không khí dựa trên các yếu tố kiểm soát của bụi mịn (PM2.5) tại Hà Nội

  1. Sức khoẻ

  2. Phong cách sống

  3. Xã hội

Tháng 12 là tháng có chỉ số ô nhiễm cao nhất trong năm do ảnh hưởng của hướng gió thổi mang ô nhiễm từ vùng ô nhiễm tới.

https://cdn.noron.vn/2021/12/13/26176687352045234528962922111248677404768151n-1639361893.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/13/26615864052045442728942101932363455081100502n-1639361911.jpg

Chi tiết nghiên cứu, đã được dịch sang tiếng Việt, bạn có thể xem ở link dưới đây:

Từ khóa: 

bụi mịn

,

ô nhiễm môi trường

,

viêm họng

,

tháng 12

,

mùa đông

,

sức khoẻ

,

phong cách sống

,

xã hội

ui bh ra đường che chắn kĩ lắm vì sợ bụi kinh khủng :((((

Trả lời

ui bh ra đường che chắn kĩ lắm vì sợ bụi kinh khủng :((((