Nghiên cứu mô hình chất lượng không khí dựa trên các yếu tố kiểm soát của bụi mịn (PM2.5) tại Hà Nội

Tháng 12 là tháng có chỉ số ô nhiễm cao nhất trong năm do ảnh hưởng của hướng gió thổi mang ô nhiễm từ vùng ô nhiễm tới.

https://cdn.noron.vn/2021/12/13/26176687352045234528962922111248677404768151n-1639361893.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/13/26615864052045442728942101932363455081100502n-1639361911.jpg

Chi tiết nghiên cứu, đã được dịch sang tiếng Việt, bạn có thể xem ở link dưới đây:

Từ khóa: bụi mịn, ô nhiễm môi trường, viêm họng, Sức khoẻ, Phong cách sống, Xã hội

ui bh ra đường che chắn kĩ lắm vì sợ bụi kinh khủng :((((

Trả lời

ui bh ra đường che chắn kĩ lắm vì sợ bụi kinh khủng :((((