Ngịch lý vũ trụ

Đa vũ trụ nằm trong một vũ trụ và ngược lại
Vũ trụ và trí tuệ giao thoa nhau
Không gian 0 chiều hay không gian vô số chiều
Từ khóa: Khoa học

Để tôi góp ý cho nhé

Vẽ một Vòng tròn chứa vòng tròn nằm bên ngoài nó

Chứng minh Kurt Godel sai

https://cdn.noron.vn/2021/11/23/25088116457289-1637652983_1024.png

Tìm cách để A chứa B

Làm sao kích cỡ vẫn vậy nhưng không mâu thuẫn

https://cdn.noron.vn/2021/11/23/2854218360616-1637652998.gif

Nếu coi Vũ Trụ là Torus

B càng to ra thì lại càng ngày nhỏ hơn A

Chiếu cái Torus lên mặt phẳng mà xem

Để hiểu hơn về Siêu Hình Học

Tìm 3 cách để biến Hình Vuông thành Hình Tròn

https://cdn.noron.vn/2021/11/23/25088116457294-1637653013_1024.png

(Cái hình Vuông đó là sợi dây khi trải trên mặt cầu đó)

Cái thí nghiệm này chứng tỏ

Số Ảo + Hình học không gian cong + Topology

Là cùng bản chất

Nên cái bài toán vòng tròn A và B chỉ bất khả về mặt Toán Sơ Cấp

Còn Siêu Hình thì A hoàn toàn chứa đc B nếu A<B

Godel không còn đúng với Siêu Hình

Ví dụ đầu óc chú là Siêu Hình

Chú nghĩ Godel Sai

Tức là Godel đã sai trong Siêu Hình

Đơn giản vậy thôi

Chứng minh cho thấy một điều

Trí tuệ của một người có thể lớn hơn cả Vũ Trụ

Trả lời

Để tôi góp ý cho nhé

Vẽ một Vòng tròn chứa vòng tròn nằm bên ngoài nó

Chứng minh Kurt Godel sai

https://cdn.noron.vn/2021/11/23/25088116457289-1637652983_1024.png

Tìm cách để A chứa B

Làm sao kích cỡ vẫn vậy nhưng không mâu thuẫn

https://cdn.noron.vn/2021/11/23/2854218360616-1637652998.gif

Nếu coi Vũ Trụ là Torus

B càng to ra thì lại càng ngày nhỏ hơn A

Chiếu cái Torus lên mặt phẳng mà xem

Để hiểu hơn về Siêu Hình Học

Tìm 3 cách để biến Hình Vuông thành Hình Tròn

https://cdn.noron.vn/2021/11/23/25088116457294-1637653013_1024.png

(Cái hình Vuông đó là sợi dây khi trải trên mặt cầu đó)

Cái thí nghiệm này chứng tỏ

Số Ảo + Hình học không gian cong + Topology

Là cùng bản chất

Nên cái bài toán vòng tròn A và B chỉ bất khả về mặt Toán Sơ Cấp

Còn Siêu Hình thì A hoàn toàn chứa đc B nếu A<B

Godel không còn đúng với Siêu Hình

Ví dụ đầu óc chú là Siêu Hình

Chú nghĩ Godel Sai

Tức là Godel đã sai trong Siêu Hình

Đơn giản vậy thôi

Chứng minh cho thấy một điều

Trí tuệ của một người có thể lớn hơn cả Vũ Trụ

Bổ sung bài viết đi Bro. Nói rõ xem bạn muốn Trình bày cái j

Làm ơn viết 1 bài đầy đủ kết cấu mở thân kết được không, tôn trọng người đọc chút đi

Nhìn bài viết vỏn vẹn 2 câu chẳng mang lại được thông tin gì khó chịu thế nhỉ

Viết sai chính tả rồi kìa =))))

Hi thank mọi người đã chỉ lỗi chính tả nhé đôi lúc đơ ko để ý lắm
Hi các bạn thông cảm cho đôi lúc bị thần kinh định viết mà nghĩ được có vậy nên đang viết thì dừng lại ấy mà