Ngịch lý vũ trụ

  1. Khoa học

Đa vũ trụ nằm trong một vũ trụ và ngược lại
Vũ trụ và trí tuệ giao thoa nhau
Không gian 0 chiều hay không gian vô số chiều
Từ khóa: 

khoa học

Làm ơn viết 1 bài đầy đủ kết cấu mở thân kết được không, tôn trọng người đọc chút đi

Trả lời

Làm ơn viết 1 bài đầy đủ kết cấu mở thân kết được không, tôn trọng người đọc chút đi

Nhìn bài viết vỏn vẹn 2 câu chẳng mang lại được thông tin gì khó chịu thế nhỉ

Viết sai chính tả rồi kìa =))))

Hi thank mọi người đã chỉ lỗi chính tả nhé đôi lúc đơ ko để ý lắm
Hi các bạn thông cảm cho đôi lúc bị thần kinh định viết mà nghĩ được có vậy nên đang viết thì dừng lại ấy mà