1. Tài chính & Đầu tư

Ngoài tiền lương, dân văn phòng còn có thể kiếm thêm thu nhập từ đâu?

Đối với nhiều người, tiền lương từ việc 8 tiếng ngồi văn phòng là không đủ để chi tiêu và dành dụm sau này. Vậy ngoài lương, dân văn phòng còn có thể kiếm thêm thu nhập từ đâu?

Từ khóa: Tài chính & Đầu tư

Một số công việc tăng thu nhập cho dân văn phòng

  • Làm freelance ngoài giờ: headhunter, designer, content writer, English teacher,
  • Kinh doanh: bán hàng thực phẩm, hoa quả, quần áo mỹ phẩm, kinh doanh ngoại tệ
  • Đầu tư: bất đông sản, chứng khoán, vàng

Trả lời

Một số công việc tăng thu nhập cho dân văn phòng

  • Làm freelance ngoài giờ: headhunter, designer, content writer, English teacher,
  • Kinh doanh: bán hàng thực phẩm, hoa quả, quần áo mỹ phẩm, kinh doanh ngoại tệ
  • Đầu tư: bất đông sản, chứng khoán, vàng

Bạn có thể đọc bài viết này nhé: