1. Kiến thức chung

Làm sao để bơi không bị đen?

Mình đi bơi bị đen da quá, không biết làm sao giờ hic


Từ khóa: bơi, chán nản, Kiến thức chung

Bơi bể trong nhà cũng là 1 cách. :)

Trả lời

Bơi bể trong nhà cũng là 1 cách. :)

Bạn có thể mặc đồ bơi full body như vận động viên ý, đảm bảo ko đen.

Còn muốn khoe body thì phải chịu đen thôi XD.