Hướng tiếp cận Artificial Intelligence?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Chào anh chị, hiện tại em muốn tìm hiểu về mảng trí tuệ nhân tạo nhưng chưa rõ nên bắt đầu từ đâu và cần những kiến thức gì, anh chị có thể cho em hỏi một vài hướng tiếp cận, cách học cũng như một vài dự án có thể làm được sau khi học mức cơ bản được không ạ? Em cảm ơn.

Từ khóa: 

trí tuệ nhân tạo

Mình đã có PhD về Machine learning và đang làm AI đã dc gần 3 năm. Mình sẽ phản hồi nếu bạn nói rõ background của bạn (chuyên ngành, công việc, mục đích, etc)

Trả lời

Mình đã có PhD về Machine learning và đang làm AI đã dc gần 3 năm. Mình sẽ phản hồi nếu bạn nói rõ background của bạn (chuyên ngành, công việc, mục đích, etc)

Mình cũng có chung câu hỏi với bạn . Mong nhận được chia sẻ từ các anh/chị .