Ngôn ngữ học thực chất là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có nhiều người nghĩ rằng ngôn ngữ học là học ngôn ngữ. Nhưng thực chất mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngoài chuyện mình phải học ngôn ngữ ra thì mình còn phải trao dồi nhiều kiến thức lí thuyết, kĩ năng phân tích, khả năng ứng dụng liên quan đến ngôn ngữ loài người nói chung và Tiếng Việt yêu quý của chúng ta nói riêng. Giá trị đó khiến ngành ngôn ngữ học trở nên gần gũi và hữu dụng với thực tiễn nhưng cũng rất thú vị và mới mẻ khi khám phá
Trả lời
Có nhiều người nghĩ rằng ngôn ngữ học là học ngôn ngữ. Nhưng thực chất mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngoài chuyện mình phải học ngôn ngữ ra thì mình còn phải trao dồi nhiều kiến thức lí thuyết, kĩ năng phân tích, khả năng ứng dụng liên quan đến ngôn ngữ loài người nói chung và Tiếng Việt yêu quý của chúng ta nói riêng. Giá trị đó khiến ngành ngôn ngữ học trở nên gần gũi và hữu dụng với thực tiễn nhưng cũng rất thú vị và mới mẻ khi khám phá