Ngọn núi cao nhất Hàn Quốc là núi nào và nằm ở đâu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngọn núi cao nhất Hàn Quốc là Hallasan (한라산), một núi lửa hình khiên nằm ở đảo Jeju. Có một câu nói bản địa là "Đảo Jeju là Hallasan; và Hallasan là Jeju". Ngọn núi này có thể được nhìn thấy ở mọi nơi trên đảo, nhưng phần đỉnh của nó thường bị mây che phủ.
Trả lời
Ngọn núi cao nhất Hàn Quốc là Hallasan (한라산), một núi lửa hình khiên nằm ở đảo Jeju. Có một câu nói bản địa là "Đảo Jeju là Hallasan; và Hallasan là Jeju". Ngọn núi này có thể được nhìn thấy ở mọi nơi trên đảo, nhưng phần đỉnh của nó thường bị mây che phủ.