1. Du lịch

Người Ả Rập là người châu Á hay người châu Âu?

Từ khóa: du lịch

Cũng khó mà nói bạn à. Người Ả Rập có khoảng 22 quốc gia nằm đều ở Á (Liban, Syria, Iraq..) và Phi ( Ai Cập,Algeria,...),Khu vực này được gọi là Trung Đông-Bắc Phi, hay còn gọi là thế giới Ả Rập.Người Ả Rập rất đa dạng về chủng tộc, văn hóa ngôn ngữ và có thể nói họ có 1 điểm chung rõ ràng nhất là theo đạo Hồi ( song nếu từng giáo phái thì cũng không đồng nhất ). Khi xưa có phong trào thống nhất các nước Ả Rập làm 1, song không thành công, 1 phần do sự khác biệt quá lớn. Lí do thì nhiều lắm, hiểu nôm na thế này khi xưa người Ả Rập từ quê hương của họ là bán đảo Ả Rập, xâm chiếm cả khu vực sau này gọi là Thế giới Ả Rập. Họ cũng đồng hóa các dân tộc mà họ chiếm, song họ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Người Ả Rập ở Palestine bị dân Do Thái ảnh hưởng, Iraq thì là người Ba Tư, còn ở Leban và Syria là người Assyria. Ở Ai Cập, họ bị ảnh hưởng nặng bởi người Copt (người Ai Cập bản địa), ở Sudan là người da đen, các nước bắc Phi còn lại là người Berber.Đó là chưa kể, thời thuộc địa rất nhiều người châu Âu đến định cư, nên rất hỗn tạp. Nhưng nếu xét thì, người Ả Rập thuộc chủng Europeid 

Ghi chú: À đúng rồi, trong các nước Ả Rập có 3 nước Somalia, Djibouti và Comoros thuộc chủng Phi ( hay Phi lai Âu có lẽ đúng hơn ) có ngôn ngữ riêng và dân cư không phải người Ả Rập, có lẽ là do văn hóa họ bị ảnh hưởng nặng bới người Ả Rập.Cũng tồn tại 1 quốc gia nói tiếng Ả Rập ở châu Âu ở Malta theo đạo Thiên chúa, không biết mấy trường hợp đặc biệt này thì sao nhỉ ?

Trả lời

Cũng khó mà nói bạn à. Người Ả Rập có khoảng 22 quốc gia nằm đều ở Á (Liban, Syria, Iraq..) và Phi ( Ai Cập,Algeria,...),Khu vực này được gọi là Trung Đông-Bắc Phi, hay còn gọi là thế giới Ả Rập.Người Ả Rập rất đa dạng về chủng tộc, văn hóa ngôn ngữ và có thể nói họ có 1 điểm chung rõ ràng nhất là theo đạo Hồi ( song nếu từng giáo phái thì cũng không đồng nhất ). Khi xưa có phong trào thống nhất các nước Ả Rập làm 1, song không thành công, 1 phần do sự khác biệt quá lớn. Lí do thì nhiều lắm, hiểu nôm na thế này khi xưa người Ả Rập từ quê hương của họ là bán đảo Ả Rập, xâm chiếm cả khu vực sau này gọi là Thế giới Ả Rập. Họ cũng đồng hóa các dân tộc mà họ chiếm, song họ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Người Ả Rập ở Palestine bị dân Do Thái ảnh hưởng, Iraq thì là người Ba Tư, còn ở Leban và Syria là người Assyria. Ở Ai Cập, họ bị ảnh hưởng nặng bởi người Copt (người Ai Cập bản địa), ở Sudan là người da đen, các nước bắc Phi còn lại là người Berber.Đó là chưa kể, thời thuộc địa rất nhiều người châu Âu đến định cư, nên rất hỗn tạp. Nhưng nếu xét thì, người Ả Rập thuộc chủng Europeid 

Ghi chú: À đúng rồi, trong các nước Ả Rập có 3 nước Somalia, Djibouti và Comoros thuộc chủng Phi ( hay Phi lai Âu có lẽ đúng hơn ) có ngôn ngữ riêng và dân cư không phải người Ả Rập, có lẽ là do văn hóa họ bị ảnh hưởng nặng bới người Ả Rập.Cũng tồn tại 1 quốc gia nói tiếng Ả Rập ở châu Âu ở Malta theo đạo Thiên chúa, không biết mấy trường hợp đặc biệt này thì sao nhỉ ?

Là người Trung Đông, 'middle east', nhé bạn. Là những người dân các nước như Iran, Iraq, Thỗ Nhĩ Kỳ, UAE, Syria, Qatar, Lebanon...nhé. Chắc tại khu vực của họ bị kẹp giữa bởi châu Á và châu Âu nên được gọi là trung đông.

Còn tùy vào định nghĩa của bạn về khái niệm người châu Âu và châu Á nữa !