Người béo phì có bị phân biệt tại Nhật?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có. Nhật là một trong những quốc gia có tỷ lệ béo phì thấp trên thế giới. Phần lớn người Nhật đều có thân hình mảnh mai. Tuy nhiên những người béo không bị kỳ thị một cách quá khích.
Trả lời
Có. Nhật là một trong những quốc gia có tỷ lệ béo phì thấp trên thế giới. Phần lớn người Nhật đều có thân hình mảnh mai. Tuy nhiên những người béo không bị kỳ thị một cách quá khích.