Tại sao em lại ghét Pum đến như vậy?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

chắc do bạn ghét thôi :))
Trả lời
chắc do bạn ghét thôi :))