Người biết xem tarot có tự xem cho bản thân mình không?

  1. Tâm linh

Tự trải bài tự xem có khách quan như người khác xem hộ k?

Từ khóa: 

tâm linh

Tự bốc bài xem và đặt câu hỏi thì chính xác 100% hơn là người khác xem dùm nhé bạn

Trả lời

Tự bốc bài xem và đặt câu hỏi thì chính xác 100% hơn là người khác xem dùm nhé bạn

Đầu tiên thì tarot reader nào cũng có khả năng xem được cho bản thân hết bạn nhé, nếu xét về khía cạnh logic, bởi rõ ràng xem được cho người khác thì không lý gì lại không xem được cho mình, đều là kiến thức chung cả.

Còn vấn đề lo ngại về tính khách quan khi xem cho bản thân nó không phải là vấn đề tarot reader xem được cho bản thân không mà là tarot reader có khả năng nhìn nhận khách quan về chính vấn đề của bản thân không. Con người thường có xu hướng chủ quan và trốn tránh hiện thực, nhiều người tìm đến tarot để được nghe vấn đề mà họ đã có câu trả lời nhưng không muốn chấp nhận sự thật trước mắt. Tarot reader cũng vậy thôi. Nếu là một người lý trí và chuyên nghiệp ngay cả với chính mình thì chuyện xem cho bản thân cũng như người khác thôi, còn ngược lại thì họ sẽ tìm một tarot reader khác.

Mình có xem cho chính mình, nhưng không thường xuyên. Mục đích của việc tự xem là thu thập thêm thông tin trước khi ra những quyết định quan trọng và thực hành để đánh giá năng lực đọc bài của bản thân.