"Tác phẩm văn hóa'' có nghĩa là gì?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Là các tác phẩm có chưa đựng các giá trị, thông điệp văn hóa bạn nhé. ("Văn hóa" là khái niệm tương đối rộng).

Trả lời

Là các tác phẩm có chưa đựng các giá trị, thông điệp văn hóa bạn nhé. ("Văn hóa" là khái niệm tương đối rộng).