Một số vấn đề nổi cộm về nhân cách của giới trẻ Việt Nam hiện nay?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

nhân cách giới trẻ

,

xã hội

Biết nói sao nhỉ, với một câu hỏi hay và thú vị như này? Mình thấy giới trẻ ngày nay nhiều nhân cách lắm lắm, tốt cũng có, xấu cũng có nhưng tốt thì ít thấy mà xấu thì nhiều nham nhảm. Các vấn đề chung chung tôi đang nhìn nhận như việc cno trưởng thành sớm hơn, chênh lệch về giáo dục, có những chủ nghĩa duy vật, bắt đầu xảy ra nhiều bạo lực trong học đường, lớn hơn thì sẽ có vđề về chênh lệch giáo dục, cơ hội việc làm, ai rồi cũng trở nên vô tâm hơn,...

Trả lời

Biết nói sao nhỉ, với một câu hỏi hay và thú vị như này? Mình thấy giới trẻ ngày nay nhiều nhân cách lắm lắm, tốt cũng có, xấu cũng có nhưng tốt thì ít thấy mà xấu thì nhiều nham nhảm. Các vấn đề chung chung tôi đang nhìn nhận như việc cno trưởng thành sớm hơn, chênh lệch về giáo dục, có những chủ nghĩa duy vật, bắt đầu xảy ra nhiều bạo lực trong học đường, lớn hơn thì sẽ có vđề về chênh lệch giáo dục, cơ hội việc làm, ai rồi cũng trở nên vô tâm hơn,...