Những hiểu biết của bạn về thời gian rảnh rỗi và hoạt động trong đó?

  1. Phong cách sống

  2. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

quản lý thời gian

,

thời gian rảnh rỗi

,

phong cách sống

,

kỹ năng mềm

Rảnh là rảnh:v hoạt động không theo kế hoạch ví dụ một ngày rảnh của zorba:

sáng 10h dậy: nằm chơi điện thoại

12h: đánh răng rửa mặt tắm táp make up dưỡng da đẹp trai

13h: đi lượn phố xá ngắm các em gái xinh tươi

14h: đi uống bia

16h: đi trà đá cho tỉnh

16h30: đi uống bia ở một chỗ khác

19h00: đi đá bát gì đó nóng nóng cho tỉnh

20h00: đi trà đá thuốc lá

20g30: đi uống rượu

22g30: đi hát ròi uống bia

00h: đi ăn đêm rồi uống tiếp cho mã hồi

02h: nôn ở trước cửa nhà tui ghét

03h: về lướt tinder tok tok telagram các thứ

03h10: tắt đèn:v

03h20: bật đèn:v

03h35: làm điếu thuốc đăng và stt share mấy cái đạo lý lên fb hoặc thả thính khó ngủ

03h40: đặt báo thức rồi đi ngủ

Trả lời

Rảnh là rảnh:v hoạt động không theo kế hoạch ví dụ một ngày rảnh của zorba:

sáng 10h dậy: nằm chơi điện thoại

12h: đánh răng rửa mặt tắm táp make up dưỡng da đẹp trai

13h: đi lượn phố xá ngắm các em gái xinh tươi

14h: đi uống bia

16h: đi trà đá cho tỉnh

16h30: đi uống bia ở một chỗ khác

19h00: đi đá bát gì đó nóng nóng cho tỉnh

20h00: đi trà đá thuốc lá

20g30: đi uống rượu

22g30: đi hát ròi uống bia

00h: đi ăn đêm rồi uống tiếp cho mã hồi

02h: nôn ở trước cửa nhà tui ghét

03h: về lướt tinder tok tok telagram các thứ

03h10: tắt đèn:v

03h20: bật đèn:v

03h35: làm điếu thuốc đăng và stt share mấy cái đạo lý lên fb hoặc thả thính khó ngủ

03h40: đặt báo thức rồi đi ngủ