Người điếc suy nghĩ bằng ngôn ngữ gì?

Người điếc bẩm sinh không thể nghe được ngôn ngữ thì họ suy nghĩ trong đầu như thế nào nhỉ, tò mò quá

Từ khóa: người điếc, Hỏi xoáy Đáp hay

Họ suy nghĩ bằng ngôn ngữ của nước họ.

VD: Người điếc đó là người Việt Nam thì họ suy nghĩ bằng Ngôn ngữ Việt Nam.

Trả lời

Họ suy nghĩ bằng ngôn ngữ của nước họ.

VD: Người điếc đó là người Việt Nam thì họ suy nghĩ bằng Ngôn ngữ Việt Nam.