Người hướng nội có theo được nghề sales hay không?

Người hướng nội có phù hợp để phát triển sự nghiệp trong ngành sales không ạ?

Từ khóa: người hướng nội, nghề sales, Tâm lý học, Hướng nghiệp

mình nghĩ là không nên giới hạn khả năng của bản thân bởi những cái "nhãn mác" mà mà chúng mình tự gắn hoặc người khác gán cho. bạn hướng về đâu thì bạn cũng đều có thể thử sức, phải bắt tay vào làm mới biết mình có làm được hay không, nhỉ?

Trả lời

mình nghĩ là không nên giới hạn khả năng của bản thân bởi những cái "nhãn mác" mà mà chúng mình tự gắn hoặc người khác gán cho. bạn hướng về đâu thì bạn cũng đều có thể thử sức, phải bắt tay vào làm mới biết mình có làm được hay không, nhỉ?