1. Kỹ năng mềm

Người sếp đầu tiên của bạn dạy bạn những điều gì khiến bạn luôn ghi nhớ?

Từ khóa: sếp, 1st jobber, Kỹ năng mềm

Sếp hiện tại của mình ấn tượng với câu nói "luôn làm điều đúng". Sau nhiều sự việc và trải nghiệm mình rất thích câu này.

Trả lời

Sếp hiện tại của mình ấn tượng với câu nói "luôn làm điều đúng". Sau nhiều sự việc và trải nghiệm mình rất thích câu này.

Đúng hẹn deadline!