Người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên vũ trụ là ai?

Từ khóa: vũ trụ, Hỏi xoáy Đáp hay

Phạm Tuân (sinh năm 1947) là phi công, phi hành gia người Việt. Ông là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương trình Interkosmos của Liên Xô.

nguồn: Wikipedia.org

Trả lời

Phạm Tuân (sinh năm 1947) là phi công, phi hành gia người Việt. Ông là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ vào năm 1980 trong chương trình Interkosmos của Liên Xô.

nguồn: Wikipedia.org

Theo Lịch Sử thì là Nguyễn Tuân

Còn nói vui thì là Chú Cuội hehe

Phạm Tuân

9 xác
Phạm Tuân
Phạm Tuân