1. Tôn giáo
  2. Lịch sử
  3. Văn hóa
  4. Xã hội

Nguồn gốc thật của Lễ Noel?

Noel ngày 25/12 mà cả thế giới Đông Tây đều náo nhiệt chào đón và vui mừng ấy thật sự có phải ngày Đức Chúa Jesus giáng sinh hay không? Bạn có thể dẫn chứng khoa học và lịch sử chúng minh điều đó? Nếu không biết chính xác và ý nghĩa thật mà bạn vẫn làm theo thì chẳng phải mình trở thành kẻ ngốc sao?

Từ khóa: Tôn giáo, Lịch sử, Văn hóa, Xã hội
Noel là một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giê-su sinh ra đời của phần lớn người Cơ Đốc giáo. Người ta tin là Giê-su được sinh tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của Đế quốc La Mã giữa năm 6 TCN và năm 6.
Nguồn gốc lễ Giáng sinh được bắt nguồn từ những người theo đạo Kitô giáo, nhằm kỷ niệm ngày sinh ra của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng dần dần, theo thời gian và qua các lễ hội của phương Tây, người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình.

Trả lời

Noel là một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giê-su sinh ra đời của phần lớn người Cơ Đốc giáo. Người ta tin là Giê-su được sinh tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của Đế quốc La Mã giữa năm 6 TCN và năm 6.
Nguồn gốc lễ Giáng sinh được bắt nguồn từ những người theo đạo Kitô giáo, nhằm kỷ niệm ngày sinh ra của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng dần dần, theo thời gian và qua các lễ hội của phương Tây, người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình.