Nguy hại của trí tuệ nhân tạo đối với nhân loại?

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo

Mời bạn xem bài viết này của mình:

Hồi xưa viết trên Noron (lúc đó là Ereka), nhưng lâu lắm rồi không biết trôi ở đâu luôn, nên xem tạm bài trên blog mình vậy.

Tóm lại, mình chỉ muốn nói: sẽ đến một mức nào đó AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ thay thế con người toàn bộ... nếu con người không tiến hóa đủ nhanh.

Một trong lợi thế của AI là việc tiếp cận thông tin khổng lồ và nhanh chóng, muốn con người chiến thắng được thì có 2 cách:

Một là giống như phim Matrix: Tắt nguồn điện để AI không hoạt động, và cách hiệu quả nhất là tạo vụ nổ để khói bụi che bầu trời và AI không thể lấy năng lượng mặt trời được. Nhưng cách này không thể làm về dài hạn, vì AI khi đã đủ thông minh và khả năng thì có thể vượt qua được dễ dàng.

Hai là con người giỏi hơn cả AI. Một trong những giải pháp là BMI mà công ty Neuralink đang làm, tức là giúp cho con người tiếp thu thông tin qua giao diện người-máy, khi đó con người có thể tiếp cận thông tin khổng lồ và nhanh chóng chẳng thua AI.

Xem thêm ở bài này của mình:

(Same note: Đã viết trên noron nhưng lâu lắm rồi).

Trả lời

Mời bạn xem bài viết này của mình:

Hồi xưa viết trên Noron (lúc đó là Ereka), nhưng lâu lắm rồi không biết trôi ở đâu luôn, nên xem tạm bài trên blog mình vậy.

Tóm lại, mình chỉ muốn nói: sẽ đến một mức nào đó AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ thay thế con người toàn bộ... nếu con người không tiến hóa đủ nhanh.

Một trong lợi thế của AI là việc tiếp cận thông tin khổng lồ và nhanh chóng, muốn con người chiến thắng được thì có 2 cách:

Một là giống như phim Matrix: Tắt nguồn điện để AI không hoạt động, và cách hiệu quả nhất là tạo vụ nổ để khói bụi che bầu trời và AI không thể lấy năng lượng mặt trời được. Nhưng cách này không thể làm về dài hạn, vì AI khi đã đủ thông minh và khả năng thì có thể vượt qua được dễ dàng.

Hai là con người giỏi hơn cả AI. Một trong những giải pháp là BMI mà công ty Neuralink đang làm, tức là giúp cho con người tiếp thu thông tin qua giao diện người-máy, khi đó con người có thể tiếp cận thông tin khổng lồ và nhanh chóng chẳng thua AI.

Xem thêm ở bài này của mình:

(Same note: Đã viết trên noron nhưng lâu lắm rồi).

Chào bạn, cá nhân mình nghĩ trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng và đang cho nhân loại thấy rất nhiều mặt tích cực. Tuy nhiên, mình cho rằng vấn đề lớn nhất của trí tuệ nhân tạo là củng cố tham vọng vượt qua tạo hóa của con người.