Nguyễn Du sinh năm bao nhiêu? Tác phẩm ''truyện Kiều'' sáng tác năm nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Ai trả lời được tặng 5 Coin nhé!

Từ khóa: 

truyện kiều

,

nguyễn du

,

hỏi xoáy đáp hay

Nguyễn Du sinh năm 1766

Tác phẩm " truyện Kiều " của ông được sáng tác trước 1814 hoặc từ 1814 đến 1820

Trả lời

Nguyễn Du sinh năm 1766

Tác phẩm " truyện Kiều " của ông được sáng tác trước 1814 hoặc từ 1814 đến 1820