Chiến dịch nào quân ta chuyển từ thế bị động sang chủ động tấn công Pháp trên Mặt trận quân sự năm 1945-1954?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Chiến dịch Biên giới năm 1950
Trả lời
Chiến dịch Biên giới năm 1950
Chiến dịch Biên Giới 1950