Nguyên nhân làm cho tài nguyên rừng của nước ta suy giảm?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Mình nghĩ là vì tốc độ khai thác lớn hơn sự phục hồi lại nên cứ thế mà đất rừng giảm dần

Trả lời

Mình nghĩ là vì tốc độ khai thác lớn hơn sự phục hồi lại nên cứ thế mà đất rừng giảm dần

Vì chúng ta không tái đầu tư và có kế hoạch khai thác hợp lý