Thành ngữ " rừng vàng biển bạc " có nghĩa là gì?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Vàng và bạc đều là những kim loại quý hiếm. Rừng và biển được ví như vàng bạc tức là rừng và biển cũng là những nguồn tài nguyên quý. Đó là những nguồn tài nguyên mà con người có thể khai thác, chế biến và sử dụng để mang lại lợi nhuận và cuộc sống ấm no cho nhiều gia đình. Vì vậy, chúng ta phải biết trân trọng nó, biết khai thác một cách hợp lý, bên cạnh khai thác phải biết cải tạo để không chỉ bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên mà còn bảo vệ sự sống của con người.=))))

Copy trên mạng, đang rảnh cop vô đây. Chắc bạn hỏi cũng biết câu thành ngữ này là câu thành ngữ vô cùng quen thuộc và dễ hiểu nhỉ, mà cứ cho là bạn không biết thì chắc bạn biết cũng chẳng tốn đến 1p để tìm dc đáp án cho câu trả lời này. Theo mình nghĩ bạn muốn tạo không gian cho mọi người vào đàm đạo, mà thường những câu ntn mình thấy ít người họ muốn bỏ thời gian vào trả lời lắm =)))))

Trả lời

Vàng và bạc đều là những kim loại quý hiếm. Rừng và biển được ví như vàng bạc tức là rừng và biển cũng là những nguồn tài nguyên quý. Đó là những nguồn tài nguyên mà con người có thể khai thác, chế biến và sử dụng để mang lại lợi nhuận và cuộc sống ấm no cho nhiều gia đình. Vì vậy, chúng ta phải biết trân trọng nó, biết khai thác một cách hợp lý, bên cạnh khai thác phải biết cải tạo để không chỉ bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên mà còn bảo vệ sự sống của con người.=))))

Copy trên mạng, đang rảnh cop vô đây. Chắc bạn hỏi cũng biết câu thành ngữ này là câu thành ngữ vô cùng quen thuộc và dễ hiểu nhỉ, mà cứ cho là bạn không biết thì chắc bạn biết cũng chẳng tốn đến 1p để tìm dc đáp án cho câu trả lời này. Theo mình nghĩ bạn muốn tạo không gian cho mọi người vào đàm đạo, mà thường những câu ntn mình thấy ít người họ muốn bỏ thời gian vào trả lời lắm =)))))