Nguyên Phi Ỷ Lan - Một nữ nhân tài giỏi nhưng tại sao lại không được sử sách ghi chép nhiều?

  1. Lịch sử

Trong khi đó, lại có nhiều ghi chép về Bà Trưng, Bà Triệu. Và khi nhắc đến Nguyên Phi Ỷ Lan, rất ít người biết về bà.
Từ khóa: 

lịch sử