Nha Trang có những điều kiện tự nhiên và đk kinh tế gì để phát triển du lịch?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nơi đây có khí hậu ôn hoà giao thông thuận lợi cả về đường thuỷ đường bộ đường hàng không và đường sắt. Nha Trang với điều kiện thiên nhiên ưu đãi về cả vị trí và cảnh quan thiên nhiên khí hậu, cùng với nền tảng về lịch sử và nhân văn tạo nên một Nha Trang có khả năng phát triển nhiều loại hình du lịch đa dạng
Trả lời
Nơi đây có khí hậu ôn hoà giao thông thuận lợi cả về đường thuỷ đường bộ đường hàng không và đường sắt. Nha Trang với điều kiện thiên nhiên ưu đãi về cả vị trí và cảnh quan thiên nhiên khí hậu, cùng với nền tảng về lịch sử và nhân văn tạo nên một Nha Trang có khả năng phát triển nhiều loại hình du lịch đa dạng