Hologram là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có nhiều cách để lý giải cho câu hỏi “Hologram là gì ?”, dưới đây là một số cách định nghĩa Hologram: Hologram là một sản phẩm của kỹ thuật ghi hình 3D có tên tiếng Anh là Holography. Kỹ thuật tạo ảnh hologram này để trình chiếu gọi là holographic, có thể diễn giải ngắn gọn là kỹ thuật toàn ảnh. Hologram về cơ bản là các bản ghi ảnh được chế tạo với hai bộ sóng ánh sáng kết hợp. Một bộ sóng phản xạ lên phim hình ảnh của vật thể, còn bộ sóng kia đi tới phim mà không phản xạ, hoặc truyền qua vật thể. Khi hai bộ sóng laser cuối cùng gặp nhau trên mặt phẳng phim, chúng tạo ra hình ảnh giao thoa (vân) được ghi lại dưới dạng ảnh ba chiều. Nói một cách đơn giản, kỹ thuật Holographic sử dụng laser chiếu vào một vật thể và ghi nhận trực tiếp tia phản xạ trên phim, sau rọi phim bằng tia laser ta có được ảnh ảo ba chiều của vật thể đó. Bên cạnh đó, Hologram có thể hiểu theo hai nghĩa như sau: Thứ nhất, Hologram là sự bố trí các chi tiết một bức ảnh phẳng sao cho chúng phản xạ ánh sáng một cách thích hợp mà nó nổi lên như một ảnh có chiều sâu (ảnh 3 chiều). Ta bắt gặp các ảnh này được bày bán ở các nhà sách. Khi nhìn tem chống hàng giả này dưới các góc nhỉn khác nhau chúng hiện lên màu sắc hay có những logo thương hiệu. Thứ hai, hologram là ta có thể quan sát hình ảnh chiếu được vật thể dưới bất kỳ góc nhìn nào, như thể là có đang ở vật thể ấy ở đó mặc dù ta không thể sờ.
Trả lời
Có nhiều cách để lý giải cho câu hỏi “Hologram là gì ?”, dưới đây là một số cách định nghĩa Hologram: Hologram là một sản phẩm của kỹ thuật ghi hình 3D có tên tiếng Anh là Holography. Kỹ thuật tạo ảnh hologram này để trình chiếu gọi là holographic, có thể diễn giải ngắn gọn là kỹ thuật toàn ảnh. Hologram về cơ bản là các bản ghi ảnh được chế tạo với hai bộ sóng ánh sáng kết hợp. Một bộ sóng phản xạ lên phim hình ảnh của vật thể, còn bộ sóng kia đi tới phim mà không phản xạ, hoặc truyền qua vật thể. Khi hai bộ sóng laser cuối cùng gặp nhau trên mặt phẳng phim, chúng tạo ra hình ảnh giao thoa (vân) được ghi lại dưới dạng ảnh ba chiều. Nói một cách đơn giản, kỹ thuật Holographic sử dụng laser chiếu vào một vật thể và ghi nhận trực tiếp tia phản xạ trên phim, sau rọi phim bằng tia laser ta có được ảnh ảo ba chiều của vật thể đó. Bên cạnh đó, Hologram có thể hiểu theo hai nghĩa như sau: Thứ nhất, Hologram là sự bố trí các chi tiết một bức ảnh phẳng sao cho chúng phản xạ ánh sáng một cách thích hợp mà nó nổi lên như một ảnh có chiều sâu (ảnh 3 chiều). Ta bắt gặp các ảnh này được bày bán ở các nhà sách. Khi nhìn tem chống hàng giả này dưới các góc nhỉn khác nhau chúng hiện lên màu sắc hay có những logo thương hiệu. Thứ hai, hologram là ta có thể quan sát hình ảnh chiếu được vật thể dưới bất kỳ góc nhìn nào, như thể là có đang ở vật thể ấy ở đó mặc dù ta không thể sờ.