Nhận lương cơ bản thấp hơn lương tối thiểu vùng, tôi có nên liên hệ để xin điều chỉnh không?

  1. Hướng nghiệp

  2. Luật pháp

Mình vừa được nhận việc tại một công ty, trong thư thử việc ghi lương cơ bản là 4 triệu đồng/tháng. Do trước đó ko tìm hiểu trước nên mình đã gật đầu đồng ý mức lương này trong buổi phỏng vấn. Sau đó mình lên mạng thấy mức lương tối thiếu vùng ở Hà Nội là 4.680.000 đồng/tháng.

Cho mình hỏi bên công ty ghi mức lương cơ bản của là 4 triệu có đúng không? Mình có nên liên hệ công ty điều chỉnh lương thử việc lên 4.680.000 đồng/tháng để bằng với mức lương tối thiểu vùng ko?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

luật pháp

Quy định “mức lương tối thiểu vùng” đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động tùy vào nơi họ làm việc.
“Lương cơ bản” có thể được hiểu là mức lương thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về một công việc cụ thể. Pháp luật lao động hiện hành chưa có quy định về mức lương này.
Liên hệ với câu hỏi của bạn, trường hợp lương cơ bản ghi trong thư thử việc chưa bao gồm các khoản khác trợ cấp thì việc công ty ghi lương cơ bản 4.000.000 đồng là không sai. 
Ngược lại, nếu lương cơ bản, tức 4.000.000 đồng/tháng, là tổng số tiền bạn sẽ nhận được mỗi tháng thì chưa phù hợp với quy định của pháp luật, bạn nên liên hệ với công ty để được điều chỉnh theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.
Trả lời
Quy định “mức lương tối thiểu vùng” đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động tùy vào nơi họ làm việc.
“Lương cơ bản” có thể được hiểu là mức lương thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về một công việc cụ thể. Pháp luật lao động hiện hành chưa có quy định về mức lương này.
Liên hệ với câu hỏi của bạn, trường hợp lương cơ bản ghi trong thư thử việc chưa bao gồm các khoản khác trợ cấp thì việc công ty ghi lương cơ bản 4.000.000 đồng là không sai. 
Ngược lại, nếu lương cơ bản, tức 4.000.000 đồng/tháng, là tổng số tiền bạn sẽ nhận được mỗi tháng thì chưa phù hợp với quy định của pháp luật, bạn nên liên hệ với công ty để được điều chỉnh theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.