Nhìn nhận về thế giới thứ ba?

  1. Giới tính

Mọi người thấy thế nào về thế giới thứ ba. Mình thấy một số người thế giới thứ ba làm chuyện lố lăng ảnh hưởng rất nhiều đến cách nhìn nhận của mọi người. Làm sao để xã hội dần chấp nhận thế giới thứ ba?
Từ khóa: 

giới tính

,

giới tính

Mình tôn trọng giới tính thứ 3. Theo mình, bạn đừng quá quan tâm đến những người mà bạn cho là lố lăng. Bạn là chính bạn. Không nhất thiết phải là cả thế giới chấp nhận bạn. Chỉ cần những người xung quanh chấp nhận bạn là đủ. Hãy cứ để bản thân tỏa sáng và bạn sẽ nhận được hơn cả sự chấp nhận đó. Chúc bạn may mắn 😊
Trả lời
Mình tôn trọng giới tính thứ 3. Theo mình, bạn đừng quá quan tâm đến những người mà bạn cho là lố lăng. Bạn là chính bạn. Không nhất thiết phải là cả thế giới chấp nhận bạn. Chỉ cần những người xung quanh chấp nhận bạn là đủ. Hãy cứ để bản thân tỏa sáng và bạn sẽ nhận được hơn cả sự chấp nhận đó. Chúc bạn may mắn 😊