1. Kỹ năng mềm

Như thế nào là Thiếu tự tin? Dấu hiệu nào cho biết điều đó?

Nếu nói Tự tin là tin vào chính mình thì khi nào mình không tin vào mình nhỉ?


Từ khóa: kỹ năng mềm

Dựa trên quan điểm cá nhân và qua quan sát, mình nghĩ rằng thiếu tự tin là khi chúng ta ko dám bộc lộ bản chất bên trong của mình. Tất nhiên thực tế là ko có bất cứ ai, kể cả những người đc cho là rất tự tin, dám bộc lộ 100% con người thật của mình cả. Nếu thế thì xã hội loạn hết rùi.

Ở đây mình muốn nói đến việc có những người, xuất phát từ tâm lý sợ bị người khác gièm pha chê cười, nên luôn có tâm lý muốn tạo ra 1 hình ảnh cá nhân nào đó trong mắt những người xung quanh, tùy thuộc vào tình huống xã hội mà người đó đang tham gia. Những người này, do đó, ko bao giờ cảm thấy đc "là chính mình". Căn nguyên là do họ ko hài lòng hoặc thậm chí là căm ghét cái "chính mình" của bản thân. Đáng buồn là cảm giác ko hài lòng này lại thường đc tạo ra bởi áp lực xã hội xung quanh hoặc truyền thông quảng cáo. Nên nếu 1 người đc cho là thiếu tự tin, thì cô/anh ấy ko phải là người duy nhất có lỗi.

Thân. 

Trả lời

Dựa trên quan điểm cá nhân và qua quan sát, mình nghĩ rằng thiếu tự tin là khi chúng ta ko dám bộc lộ bản chất bên trong của mình. Tất nhiên thực tế là ko có bất cứ ai, kể cả những người đc cho là rất tự tin, dám bộc lộ 100% con người thật của mình cả. Nếu thế thì xã hội loạn hết rùi.

Ở đây mình muốn nói đến việc có những người, xuất phát từ tâm lý sợ bị người khác gièm pha chê cười, nên luôn có tâm lý muốn tạo ra 1 hình ảnh cá nhân nào đó trong mắt những người xung quanh, tùy thuộc vào tình huống xã hội mà người đó đang tham gia. Những người này, do đó, ko bao giờ cảm thấy đc "là chính mình". Căn nguyên là do họ ko hài lòng hoặc thậm chí là căm ghét cái "chính mình" của bản thân. Đáng buồn là cảm giác ko hài lòng này lại thường đc tạo ra bởi áp lực xã hội xung quanh hoặc truyền thông quảng cáo. Nên nếu 1 người đc cho là thiếu tự tin, thì cô/anh ấy ko phải là người duy nhất có lỗi.

Thân.