1. Marketing

Vinfast có phải thương hiệu xe oto đầu tiên của Việt Nam?

Từ khóa: marketing
Đúng vậy! :)

Trả lời

Đúng vậy! :)