1. Nghệ thuật

Những cách để tìm ý tưởng thiết kế sáng tạo, hiệu quả?

Mình dễ rơi vào tình trạng bí ý tưởng lắm vì thường làm việc theo cảm xúc, mọi người có thể chia sẻ cách tìm ý tưởng của mình không ạ?

https://cdn.noron.vn/2019/02/01/840bce9717c61a97bb257e04f6248aa3_1024.jpg
Từ khóa: ý tưởng, art block, art, cạn ý tưởng, nghệ thuật