Những hiểu biết sâu sắc về chuỗi động tác “chào mặt trời” trong yoga

  1. Sức khoẻ

  2. Phong cách sống

  3. Thể thao

Bất cứ ai tập yoga, đều biết đến “chuỗi chào mặt trời”. Hầu như mọi người đều nói rằng đấy là một trong những bài tập của yoga truyền thống/ cổ điển. 
Có đúng như truyền thông nói không? Nguồn gốc của chuỗi chào mặt trời là từ đâu? Có từ thời nào? Gồm những trường phái nào? Có bao nhiêu biến thể? Có tác động gì tới cơ thể? Tập bao nhiêu là đủ? 54 vòng (108 lượt)? Tốc độ tập thế nào? Tập khi nào?
Vì tâm trí mình luôn thắc mắc về những điều này, cho nên mình đã không ngừng tìm các tài liệu liên quan. 
Dưới đây là một bài tổng hợp nghiên cứu do mình dịch sang tiếng Việt, xin phép được chia sẻ tới  mọi người. 
Những hiểu biết sâu sắc về Suryanamaskar (chuỗi chào mặt trời) từ nguồn gốc đến ứng dụng đối với sức khỏe - Cộng đồng Tác giả và Dịch giả foxstudy.org
Từ khóa: 

sức khoẻ

,

phong cách sống

,

thể thao

Lâu rồi mới thấy chị lên bài về yoga nè ☺️

Trả lời

Lâu rồi mới thấy chị lên bài về yoga nè ☺️