Những kĩ năng không-có-khỏi-làm ở Agency?

  1. Marketing

Mình có đọc một số sách về Quảng cáo thì người viết có liệt kê một vài kĩ năng/tố chất cần có khi làm việc trong các công ty Quảng cáo, là: 

- Sáng tạo

- Giàu vốn sống

- Dân copy phải viết hay, dân art phải vẽ đẹp.`

- Teamwork: kĩ năng làm việc hiệu quả với bạn sáng tạo, với khách hàng và các phòng ban khác trong Agency.


Mình thấy những kĩ năng được nói đến đây thì ... chung chung và trừu tượng quá. 


Liệu có loại kĩ năng/tố chất nào "đặc trưng" hơn mà chỉ có những người làm trong Agency mới phải có (kiểu không có khỏi làm) không?

Mọi người ai đã từng làm Agency hoặc liên quan Agency có thể chia sẻ cụ thể hơn được không ạ?


Image credit:

unsplash.com


Từ khóa: 

,

marketing

Làm agency (nói chung) thì mình thấy cần những kỹ năng như sau (ngoài chuyên môn nhé, mình không đi vào từng bộ phận):

  1. Khả năng làm việc nhóm: cái này nói ra thì nghe chung chung, nhưng thực tế lại là kỹ năng quan trọng nhất khi làm việc trong agency. Agency cuối cùng thì cũng là một thể loại "nhà máy sản xuất ý tưởng", nhưng khác với các loại công ty thường, agency thường là tập hợp của những con người hơi "cá tính" một chút. Ví dụ dân creative thì khá nhạy cảm, dễ tổn thương, đôi khi hơi "khùng" nữa. Nên chỉ nội việc làm việc suôn sẻ với team creative đã là một thử thách rồi.
  2. Kỹ năng... "hóng": chỉ là một cách nói khác của việc làm giàu vốn sống của bản thân mà chủ thớt đã đề cập ở trên thôi. Làm ở agency, đặc biệt là các agency sáng tạo, thì "hóng trend", "hóng kiến thức" và "hóng người" là một vũ khí lợi hại đó. Account thì có thể "hóng" về kể creative nhà mình nghe coi có ý tưởng nào hay ho không. Creative "hóng" càng nhiều tư liệu đời sống càng tốt để nghĩ ra được nhiều idea đời hơn. Planner thì "hóng" số liệu, insight người tiêu dùng để ra định hướng sáng tạo phù hợp nhất.... Dạng vậy đó.

Tạm thời mình nghĩ ra nhiêu đó hà. Chủ thớt thấy sao?

Trả lời

Làm agency (nói chung) thì mình thấy cần những kỹ năng như sau (ngoài chuyên môn nhé, mình không đi vào từng bộ phận):

  1. Khả năng làm việc nhóm: cái này nói ra thì nghe chung chung, nhưng thực tế lại là kỹ năng quan trọng nhất khi làm việc trong agency. Agency cuối cùng thì cũng là một thể loại "nhà máy sản xuất ý tưởng", nhưng khác với các loại công ty thường, agency thường là tập hợp của những con người hơi "cá tính" một chút. Ví dụ dân creative thì khá nhạy cảm, dễ tổn thương, đôi khi hơi "khùng" nữa. Nên chỉ nội việc làm việc suôn sẻ với team creative đã là một thử thách rồi.
  2. Kỹ năng... "hóng": chỉ là một cách nói khác của việc làm giàu vốn sống của bản thân mà chủ thớt đã đề cập ở trên thôi. Làm ở agency, đặc biệt là các agency sáng tạo, thì "hóng trend", "hóng kiến thức" và "hóng người" là một vũ khí lợi hại đó. Account thì có thể "hóng" về kể creative nhà mình nghe coi có ý tưởng nào hay ho không. Creative "hóng" càng nhiều tư liệu đời sống càng tốt để nghĩ ra được nhiều idea đời hơn. Planner thì "hóng" số liệu, insight người tiêu dùng để ra định hướng sáng tạo phù hợp nhất.... Dạng vậy đó.

Tạm thời mình nghĩ ra nhiêu đó hà. Chủ thớt thấy sao?