Trong Quảng cáo, đấu thầu (Pitching) là gì?

  1. Marketing

Mình hay nghe dân Quảng cáo nói đến từ pitching ("Nay đi pitch bên khách hàng A, bữa khách B gọi pitch...") nhưng chưa bao giờ hỏi rõ ràng xem pitching bên ngành Quảng cáo là gì. Có phải cũng giống như kiểu đấu thầu bên xây dựng không nhỉ?

P/s: Hình là từ Mad Man - một bộ phim về ngành Quảng cáo được xem là kinh điển. Mình đang luyện mà khó hiểu quá T_T

Từ khóa: 

,

marketing

Trong các công ty agency, pitching là trình bày ý tưởng dựa trên brief (bản yêu cầu sáng tạo) cho khách hàng để giành được dự án đó về cho công ty. Pitching là một cuộc chiến. Vâng, một cuộc chiến thật sự.

Nếu bạn thấy dân agency hùng hục ôm mùng màn gối chiếu lên ăn ngủ tại công ty, thì 90% là đang có pitching. Và cũng giống như đấu thầu ở những ngành khác, đằng sau chiến thắng là rất nhiều câu hỏi. Bản chất của pitching không hẳn là đọ ý tưởng giữa các Agency mà là cuộc chơi để Client (Các bạn Marketers) tìm partner cho mình trong dự án Communication sắp tới. Đó có thể là chất lượng ý tưởng. Có thể là sự nhiệt tình. Sự phù hợp trong hệ thống làm việc. Hoặc một lý do căn bản gì đó mà chúng ta không biết được nếu không trực tiếp tham gia vào.

Trả lời

Trong các công ty agency, pitching là trình bày ý tưởng dựa trên brief (bản yêu cầu sáng tạo) cho khách hàng để giành được dự án đó về cho công ty. Pitching là một cuộc chiến. Vâng, một cuộc chiến thật sự.

Nếu bạn thấy dân agency hùng hục ôm mùng màn gối chiếu lên ăn ngủ tại công ty, thì 90% là đang có pitching. Và cũng giống như đấu thầu ở những ngành khác, đằng sau chiến thắng là rất nhiều câu hỏi. Bản chất của pitching không hẳn là đọ ý tưởng giữa các Agency mà là cuộc chơi để Client (Các bạn Marketers) tìm partner cho mình trong dự án Communication sắp tới. Đó có thể là chất lượng ý tưởng. Có thể là sự nhiệt tình. Sự phù hợp trong hệ thống làm việc. Hoặc một lý do căn bản gì đó mà chúng ta không biết được nếu không trực tiếp tham gia vào.