Những người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ thường có đặc điểm gì?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình chính là một người như thế. Tự ti, luôn cảm thấy mình không xứng đáng, bối rối trước những cảm xúc của người khác dành cho mình, tự lập, không muốn mắc nợ ai, khó mở lòng tâm sự với người khác, dễ đồng cảm, hiểu chuyện, không muốn nhắc đến chuyện gia đình trước mặt người khác, có suy nghĩ nếu có con bằng bất cứ giá nào mình cũng sẽ không để nó phải cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương như mình ngày trước.

Trả lời

Mình chính là một người như thế. Tự ti, luôn cảm thấy mình không xứng đáng, bối rối trước những cảm xúc của người khác dành cho mình, tự lập, không muốn mắc nợ ai, khó mở lòng tâm sự với người khác, dễ đồng cảm, hiểu chuyện, không muốn nhắc đến chuyện gia đình trước mặt người khác, có suy nghĩ nếu có con bằng bất cứ giá nào mình cũng sẽ không để nó phải cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương như mình ngày trước.